02. SOTTOSTRUTTURA

Chiusino ghisa Nottaris dim. 60 10 ton Fig. 3200 - 60 - 00