20. SANITARI

Manicotto ridotto Plasson 7110 63 x 40